Projekt realizowany
przez
Stowarzyszenie
im. Witolda Hulewicza
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci