Kategorie
Uncategorized

Nagrody

25 XI 2020: Laureaci XXV edycji Nagród im. Hulewicza

 

W przeddzień rocznicy urodzin Witolda Hulewicza (25 XI 1895) w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia jego imienia obradowała Kapituła i Jury  Nagrody im. Witolda Hulewicza. Efektem kilkugodzinnych prac było ogłoszenie listy laureatów jubileuszowej, XXV edycji Nagród, którą niniejszym publikujemy.

 

WIELKA NAGRODA HONOROWA IM. WITOLDA HULEWICZA

 

dr Wanda Półtawska (Kraków), lekarka, działaczka pro-life, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, dama Orderu Orła Białego, więźniarka Ravensbruck i prof. Andrzej Półtawski (pośmiertnie), uczestnik Powstania Warszawskiego, filozof, etyk, antropolog – Nagroda za służbę Polsce i Kościołowi.

 

WIELKA NAGRODA IM. WITOLDA HULEWICZA

 

Romuald Karaś (Warszawa – Serock), reporter, literat, twórca Nagrody i współtwórca Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza – Nagroda za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego, bohaterskiego dowódcy Westerplatte.

 

GRAND PRIX NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

 

dr Peter Raina (Berlin), historyk, w roku 85-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej – Nagroda za twórczość historyczną poświęconą Polsce.

 

NAGRODA HONOROWA IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

 

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz (Ożarów Mazowiecki), mecenasi sztuki, fundatorzy rzeźby „Tancerka” przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, twórcy Forum Humanum Mazurkas, cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych w Ożarowie Mazowieckim – Nagroda za działalność na rzecz polskiej kultury.

 

Agnieszka Karaś, publicystka, tłumaczka i Kai von Westerman (Bonn), filmowiec – Nagroda za twórczość promującą postać Witolda Hulewicza na terenie krajów języka niemieckiego.

 

NAGRODA IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

 

Alina Czerniakowska (Warszawa), publicystka i reżyser – Nagroda za filmy dokumentalne o tematyce związanej z najnowszą historią Polski.

 

Janusz Dłużniewski (Dzierżenin k. Serocka), rzeźbiarz samouk, rzeźba figuralna o tematyce religijno-patriotycznej – Nagroda w dziedzinie sztuki.

 

Paweł Domański (Żabno), autor książek i licznych publikacjach o Żabnie – Nagroda za godny naśladowania przykład umiłowania ziemi rodzinnej.

 

Bożena Kociołkowska (Warszawa), artystka baletu (primabalerina Teatru Wielkiego Opery Narodowej w latach 1967-1986), choreograf, pedagog, założycielka Fundacji, inicjatorka powstania pomnika-rzeźby „Tancerka” w hołdzie polskim artystom baletu – Nagroda za działalność na rzecz sztuki tańca.

 

Wiesław Lizak (Gręboszów), regionalista, działacz kultury – Nagroda za redagowanie „Gazety Gręboszowskiej”.

 

Grzegorz Łubczyk (Warszawa), dziennikarz, działacz społeczny i dyplomata, w latach 1997-2001 ambasador na Węgrzech – Nagroda za zasługi na polu współpracy polsko-węgierskiej.

 

Stanisław Neumert (Gulcz, gm. Wieleń), rolnik, poeta – Nagroda za całokształt twórczości poetyckiej.

 

prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), historyk techniki – Nagroda za monumentalne, czterotomowe dzieło pod skromnym tytułem Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.

 

Małgorzata Todd (Warszawa), dziennikarka, pisarka fantastyki naukowej – Nagroda za twórczość publicystyczną nie ulegającą poprawności politycznej.

 

dr Jarosław Tuliszka (Dobra k. Dębnicy Kaszubskiej), oficer Policji, historyk zainteresowany dziejami walk na Pomorzu – Nagroda za publikacje o Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

Wiesław Turzański (Warszawa), harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Nagroda za działalność na rzecz Kresów.

 

dr Tadeusz Zdunkiewicz (Gdańsk), lekarz weterynarii, przyjaciel czworonogów – Nagroda za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego i żołnierzy Westerplatte.

 

dr Maria Żychowska (Tarnów), działaczka katolicka – Nagroda za opisanie dziejów harcerstwa Ziemi Tarnowskiej.

 

Za zgodność

prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz, przewodniczący Jury

dr Ireneusz St. Bruski, sekretarz Jury

 

Warszawa, 25 listopada 2020 r.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

W odpowiedzi na “Nagrody”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.