Kategorie
Uncategorized

Poezja Rainera M. Rilkego

Poezja Rainera M. Rilkego

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się niecodzienna książka… wybór poezji Rainera Marii Rilkego w tłumaczeniu Witolda Hulewicza. Publikacja wydana przez Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza ukazała się w związku z przypadającymi w bieżącym roku rocznicami śmierci obydwu twórców.

Edycja objęła Księgę godzin (Das Studen-Buch) oraz wybór wierszy ze zbiorów: Księga obrazów (Das Buch der Bilder), Wiersze nowe (Neue Gedichte), Nowe wiersze część druga (Der Neuen Gedichte Anderer Teil), Życie Maryi (Das Marien-Leben) i Sonety Orfeusza (Die Sonette an Orpheus).


Jubileuszowe wydanie – jak stwierdza dr Ireneusz St. Bruski w słowie od wydawcy – „stanowi przybliżenie bogactwa poetyckiego austriackiego poety, reprezentanta liryki symbolicznej, prekursora egzystencjalizmu, jak również poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości Witolda Hulewicza – polskiego poety, pisarza, przyjaciela Rilkego i wybitnego tłumacza literatury niemieckojęzycznej”.


Polskie tłumaczenie utworów Rilkego autorstwa Witolda Hulewicza zaczerpnięto z dwóch zbiorów: Księgi godzin z trzech ksiąg złożonej – wydanej nakładem wileńskiego Wydawnictwa Ludwika Chomińskiego i wydrukowanej w Polskiej Drukarni Nakładowej „Lux” w Wilnie w 1935 roku oraz z Księgi obrazów. Wiersze nowe, która została wydrukowana w warszawskiej Drukarni Jana Sidorowskiego i ukazała się w 1927 roku w wydawnictwie Skład Główny – Dom Książki Polskiej w Warszawie.


Pisarz Jan Tetter, jeden z recenzentów książki stwierdza, że koncepcja wydania polsko-niemieckiej edycji poezji Rilkego w tłumaczeniu Hulewicza ma rangę międzynarodową. Jest to pierwsza dwujęzyczna edycja łącząca w sobie wydanie zbioru poezji Rilkego w oryginale i polskim tłumaczeniu jego przyjaciela, wybitnej postaci polskiej kultury, Witolda Hulewicza.


Wydanie poetyckich tekstów poprzedza przedmowa Romualda Karasia – polskiego reportażysty, dziennikarza i literata, współtwórcy i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Redaktor R. Karaś przypomina: „Pół wieku temu zacząłem badać życie Witolda Hulewicza. Jego los był godny upamiętnienia. Zainicjowałem powstanie książki i filmu biograficznego o Hulewiczu w wersji polskiej i niemieckiej. Wznowiłem tomik wierszy o Wilnie Miasto pod chmurami oraz szkice Gniazdo żelaznego wilka. Ponad ćwierć wieku temu za zgodą Agnieszki Hulewicz-Feillowej i jej męża Romana ustanowiliśmy Nagrodę im. Witolda Hulewicza. Co roku nagradzamy kilkunastu twórców w dziedzinach, jakimi zajmował się Patron. Lista laureatów liczy już ponad trzysta nazwisk. Powołaliśmy Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza. Książką Poezja Rainera Marii Rilkego w tłumaczeniu Witolda Hulewicza inaugurujemy wydawanie książek przez oficynę Ostoja w ramach działalności naszego Stowarzyszenia”.

Książka ukazuje się w ramach projektu, realizowanego na podstawie umowy z Instytutem Książki, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Patronat medialny nad jubileuszową edycją objęli: Fundacja Niezależny Fundusz Kultury „PolCanArt”, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, portal internetowy „Się Myśli” i Czasopismo Kulturalno-Społeczne „Ostoja. Sztuka • Literatura • Społeczeństwo” (Berlin-Warszawa-Wilno).


Anna Juźwiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *