Kategorie
Uncategorized

Zafascynowani Norwidem

Zafascynowani Norwidem

Norwid i poeci Powstania Warszawskiego – najnowsza książka dr. hab. Kazimierza Świegockiego, przygotowywana w oficynie Ostoja Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, będzie zbiorem tekstów, które różnią się charakterem gatunkowym. Niektóre z nich zbliżą się mniej lub bardziej do standardów akademickich, inne zasługiwać będą na miano esejów, a to głównie z tego powodu, że czynnik subiektywny będzie ich słabo ukrywaną cechą, ale także te, które powstały w oparciu o żmudne badania i chłodne przemyślenia.

Książka dzieli się na dwie związane ze sobą części. Pierwsza dotyczy wyłącznie Norwida, druga natomiast tych twórców, którzy tego poetę i myśliciela obrali sobie, jeśli nie za mistrza, to przynajmniej za patrona. Są to poeci, którzy bez wyjątku polegli w Powstaniu Warszawskim bądź wcześniej. Wszyscy byli związani z walczącym ruchem oporu. Baczyński, Gajcy, Trzebiński – to ogromne talenty i równie wielkie i piękne intelektualnie oraz moralnie osobowości. Profesor Pigoń nazwał ich „brylantami” naszego Narodu. Wszyscy zafascynowani byli Norwidem. Nie mogło to być zjawiskiem przypadkowym, ani powierzchownym i przelotnym. To musiało wynikać z przyczyn głębokich i istotnych. I właśnie poszukiwanie tych przyczyn oraz próba ich określenia stanowi najistotniejszy motyw przenikający drugą część książki, która ukaże się w bieżącym roku jako owoc zadania realizowanego przez Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza.

Książkę zakończy esej, który przedstawia, a raczej wyraża (gdyż nacechowany jest elementami bardzo osobistymi) własny stosunek autora do Norwida. Mógłby być zatytułowany: „Mój Norwid”, choć nosi tytuł: Norwid i my, czyli o wielkości prawdy i marności czasów – medytacje. Jego obecność w publikacji niech zostanie odczytana jako znak ciągłości tradycji norwidowskiej w naszej literaturze i ogólniej: kulturze, oraz znak nadziei, że „pokolenie późnych wnuków” Norwida ciągle się w czasie odradza.

Najobszerniejsza będzie ta część książki, która obejmnie problematykę ideową twórczości Norwida. Otworzy ją rozprawa, w której zanalizowane zostało najważniejsze pojęcie poglądu na świat Norwida, a także całej jego ludzkiej postawy – pojęcie prawdy – i pokazane związki tego pojęcia z różnymi dziedzinami jego światopoglądu. Wszystkie pozostałe rozdziały korzystają z ustaleń pojęciowych poczynionych w tej właśnie rozprawie.

Profesor Świegocki podkreśla, iż byłby szczęśliwy, gdyby książka ta mogła służyć pomocą przede wszystkim nauczycielom i studentom oraz wszystkim tym, których interesuje trudna sztuka i myśl genialnego Norwida i jego fenomenalnych „późnych wnuków”.

Zadanie współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.