Agnieszka Karaś

Agnieszka Karaś

Der Pole, der auch Deutscher war

 

Fragmenty książki Agnieszki Karaś o Witoldzie Hulewiczu pt. Der Pole, der auch Deutscher war. Das geteilte Leben des Witold Hulewicz, która ukazała się nakładem Oficyny Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr” i Verlag „Fibre”.

Miał zbudować wieżę

 

Fragmenty książki Agnieszki Karaś o Witoldzie Hulewiczu pt. Miał zbudować wieżę, która ukazała się nakładem Oficyny Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”.