Członkowie

Członkowie

Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 

Marta Berowska

Marzena Burczycka-Woźniak

Michalina Byra

dr Ireneusz Stanisław Bruski

Aleksander Czajkowski-Ładysz

Bożenna Dobrzyńska

Barbara Stanisława Garczyńska

Ewa Hajdukonis

Małgorzata Kirilenko

Roman Kirilenko

Bożena Kociołkowska

dr hab. Zdzisława Kobylińska

dr Eryk Patryk Kowalczyk

Hanna Malinowska-Wegner

Radosława Pieniężna-Grabowska

Joanna Teresa Pogórska

red. Mirosław Prandota

Zbigniew Rutkowski

dr Edward Wojciech Stańczak

dr hab. Kazimierz Świegocki

Jan Zdzisław Tetter

red. Stefan Truszczyński

Tadeusz Woźniak

 

Wszystkich, pragnących włączyć się w działaność Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, 

prosimy o kontakt e-mailowywitoldhulewicz@wp.pl lub telefoniczny tel. +48 531 507 527 

 dr

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

 

Aleksander Barszczewski, red. Jerzy Biernacki, Marcin Borelowski, Jan Z. Brudnicki, Jerzy Gałajda, Barbara Garczyńska, Maria Jentys-Borelowska, red. Romuald Karaś, Małgorzata Kirilenko, Roman Kirilenko, Zbigniew Majewski, prof. UW dr hab. Mikołaj Melanowicz, Anna Pliszka, Mirosław Prandota, Bohdan Rączkowski, Aleksander Rowiński, Czesław Seniuch, dr Edward W. Stańczak, Jan Z. Tetter, Wiesław Turzański

 

PREZESI STOWARZYSZENIA

 

Romuald Karaś (2012-2021)

Ireneusz St. Bruski (od 2021)

 

Opuścili nas…

 

Lesław Marian Bartelski (zm. 2006)

Zbigniew Jerzyna (zm. 2010)

Barbara Wachowicz (zm. 2018)

Zbigniew Majewski (zm. 2021)

Aleksander Rowiński (zm. 2021)

Czesław Seniuch (zm. 2021)

Aleksander Barszczewski (zm. 2022)

Bohdan Urbankowski (zm. 2023)

 

Requiescant in Pace!

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci