Członkowie

Członkowie

Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 

Aleksander Barszczewski

Jerzy Biernacki

Marcin Borelowski

Jan Zdzisław Brudnicki

Magdalena Byra

Ireneusz Stanisław Bruski

Wiesław Budzyński

Aleksander Czajkowski-Ładysz

Bożenna Dobrzyńska

Jerzy Gałajda

Barbara Stanisława Garczyńska

Ewa Hajdukonis

Maria Teresa Jentys-Borelowska

Romuald Karaś

Małgorzata Kirilenko

Roman Kirilenko

Zbigniew Majewski

Mikołaj Melanowicz

Alina Pliszka

Joanna Pogórska

Mirosław Prandota

Bohdan Rączkowski

Aleksander Rowiński

Czesław Sieniuch

Edward Wojciech Stańczak

Kazimierz Świegocki

Jan Zdzisław Tetter

Stefan Truszczyński

Wiesław Turzański

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

Agnieszka Karaś

Kai von Westerman

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci