Członkowie

Członkowie

Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 

Marta Berowska

Michalina Byra

dr Ireneusz Stanisław Bruski

Aleksander Czajkowski-Ładysz

dr Wiesław Dąbrowski

Bożenna Dobrzyńska

Barbara Stanisława Garczyńska

Ewa Hajdukonis

Małgorzata Kirilenko

Roman Kirilenko

Bożena Kociołkowska

dr Eryk Kowalczyk

Radosława Pieniężna-Grabowska

Joanna Teresa Pogórska

Mirosław Prandota

Zbigniew Rutkowski

dr Edward Wojciech Stańczak

dr hab. Kazimierz Świegocki

Jan Zdzisław Tetter

Stefan Truszczyński

 

Wszystkich, pragnących włączyć się w działaność Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, prosimy o kontakt e-mailowywitoldhulewicz@wp.pl lubtelefoniczny tel. +48 699 711 769

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Agnieszka Karaś

Kai von Westerman

 

PREZESI STOWARZYSZENIA

Romuald Karaś (2014-2021)

Ireneusz St. Bruski (od 2021)

 

 

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

 

 

Aleksander Barszczewski, red. Jerzy Biernacki, Marcin Borelowski, Jan Z. Brudnicki, Jerzy Gałajda, Barbara Garczyńska, Maria Jentys-Borelowska, red. Romuald Karaś, Małgorzata Kirilenko, Roman Kirilenko, Zbigniew Majewski, prof. UW dr hab. Mikołaj Melanowicz, Anna Pliszka, Mirosław Prandota, Bohdan Rączkowski, Aleksander Rowiński, Czesław Seniuch, dr Edward W. Stańczak, Jan Z. Tetter, Wiesław Turzański

 

 

Opuścili nas…

 

Lesław Marian Bartelski (zm. 2006)

Zbigniew Jerzyna (zm. 2010)

Barbara Wachowicz (zm. 2018)

Zbigniew Majewski (zm. 2021)

Aleksander Rowiński (zm. 2021)

Czesław Seniuch (zm. 2021)

Aleksander Barszczewski (zm. 2022)

Bohdan Urbankowski (zm. 2023)

 

Requiescant in Pace!

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci