IX edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Nagroda Hulewicza za rok 2004

W połowie października 2004 roku, w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Witolda Hulewicza. W gronie laureatów 9. edycji Nagród znalazło się aż osiemnastu twórców i działaczy na polu kultury:

 

dr Krzysztof Boreczek – za opracowanie monograficzne historii rodzinnego miasteczka Kurowa, jak też za pracę społeczną na niwie kulturalnej w regionie;

 

Bohdan Drozdowski – za dzieło spolszczenia Psalmów, owoc ponad ćwierci wieku pracy pisarskiej;

 

Roman Feill, były ziemianin z Kujaw – za pracę na niwie kultury rolnej i postawę w życiu godną ideałów Witolda Hulewicza;

 

Janina Jankowska – za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie dokumentu i reportażu oraz wkład w rozwój tego gatunku w polskim radiu publicznym;

 

Kazuko Adachi z Tokio – za tłumaczenie na japoński książki Jana Tettera Jestem chłop historyczny;

 

dr Maria Kołodyńska, farmaceutka z Kurowa – za długoletnią pracę społeczną w rodzinnym Kurowie, jak też za pomoc materialną świadczoną na niwie kultury i literatury (Nagroda Honorowa);

 

Jadwiga Kudirko – za opracowanie w języku polskim przewodników turystycznych po Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem Wileńszczyzny;

 

Alicja Mickielewicz z Wilna – za pełne pasji łączenie nauki i studiów z życiem artystycznym (Nagroda Młodych);

 

Magdalena Mieczkowska z Wilna – za przekłady współczesnej poezji litewskiej (Nagroda Młodych);

 

Dana Podracka ze Słowacji – za książkę Ostrov Pieštány, przekład wierszy Bohdana Urbankowskiego i za tłumaczenie biografii Urbankowskiego o Janie Pawle II pod tytułem Svätec;

 

dr Ewa Rynarzewska z Uniwersytetu Warszawskiego – za przekład z koreańskiego i opracowanie Dramatów O T’ae-soka;

 

Jerzy Bolesław Sprawka, lubelski poeta i prozaik – za powieść Sekretne życie topików, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Polihymnia;

 

Beata Szurowska, rodem z Ryk – za poezję i eseistykę (Nagroda Młodych);

 

Włodzimierz Śliwiński – za książkę Dni i lata (Wydawnictwo Agawa), jak też życie godne ideałów Witolda Hulewicza;

 

Jan Tetter – za twórczość prozatorską osadzoną w realiach wiejskich, ze szczególnym podkreśleniem reportażu historycznego o Michale Drzymale pt. Jestem chłop historyczny;

 

Stella Traynor-Morawska, obywatelka Wielkiej Brytanii, patriotka polska – za pracę nad apokryfami wczesnochrześcijańskimi (Nagroda Honorowa);

 

dr Bohdan Urbankowski – za cykl wierszy poświęcony Słowakom Wyspa Pieszczany i opowieść biograficzną o Janie Pawle II pt. Trzema drogami nadziei;

 

Maria Zakrzewska z Bierzglinka koło Wrześni – za pracę magisterską o Jerzym Hulewiczu, bracie Witolda, jego związkach z ekspresjonizmem niemieckim; praca w języku niemieckim napisana pod kierunkiem prof. Edyty Połczyńskiej na germanistyce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Nagroda Młodych).

 

Laureatów z grona 112. kandydatów wyłoniło Jury Nagrody w składzie: dr Piotr Kuncewicz, Zbigniew Jerzyna, prof. Mikołaj Melanowicz pod przewodnictwem red. Romualda Karasia.

Ireneusz St. Bruski

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci