I edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Pierwsi Laureaci Nagrody im. Hulewicza

 

Nagroda im. Witolda Hulewicza, ustanowiona w stulecie jego urodzin przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich oraz Oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr” (w 1995 r.), przyznawana jest co roku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. Nagroda mogła zaistnieć dzięki zgodzie i wsparciu Jego najbliższych: córki Agnieszki i jej męża Romana Feilla.

 

W gronie pierwszych laureatów Nagrody znaleźli się między innymi:

 

Wilhelm Przeczek – nauczyciel, dramaturg, poeta, pisarz, organizator życia kulturalnego na Zaolziu;

 

Alicja Rybałko – za wydanie wyboru wierszy Edith Södergran pt. Moje życie, moja śmierć, mój los (Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, 1995).

isb

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci