Stowarzyszenie
im. Witolda Hulewicza

 

00-175 Warszawa
al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48
tel. (+48) 531 507 527

e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

 

Koordynator projektu

Witold Hulewicz on-line

 

Ireneusz St. Bruski
tel. (+48) 531 507 527
e-mail: ostoja-redakcja@wp.pl

ul. Hozjusza 12 lok. 3

11-041 Olsztyn 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie imienia Witolda Hulewicza, Aleja Jana Pawła II nr 70 lok. 48, 00-175 Warszawa, e-mail: witoldhulewicz@wp.pl.

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: witoldhulewicz@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora Danych Osobowych, i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych Osobowych.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędny do realizacji podjętej współpracy i przesłanych zgłoszeń i zapytań.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci