Stowarzyszenie
im. Witolda Hulewicza

 

00-175 Warszawa
al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48
tel. (+48) 699 711 769

tel. (+48) 22 636 74 76

e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

 

Koordynator projektu

Witold Hulewicz on-line

 

Ireneusz St. Bruski
tel. (+48) 531 507 527
e-mail: ostoja-redakcja@wp.pl

ul. Hozjusza 12 lok. 3

11-041 Olsztyn 

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci