Stowarzyszenie
im. Witolda Hulewicza

00-175 Warszawa
al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48
tel. (+48) 22 636 74 76

 

Koordynatorzy projektu: Witold Hulewicz on-line

 

Ireneusz St. Bruski
tel. (+48) 531 507 527
e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

 

Romuald Karaś
tel. (+48) 517 817 844
e-mail: romuald.karas@gmail.com

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci