Laureaci Nagrody Hulewicza za rok 2023

Laureaci Nagrody Hulewicza za rok 2023

Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2023, w składzie: dr hab. Kazimierz Świegocki – przewodniczący, ks. dr Ireneusz St. Bruski – sekretarz, Bożena Kociołkowska, Radosława Pieniężna-Grabowska, Joanna Pogórska, Mirosław Prandota, Jan Tetter i Stefan Truszczyński, w drodze głosowania internetowego zatwierdził jednogłośnie wszystkie zgloszone kandydatury do Nagrody.

Listę Laureatów Nagrody stanowią:

prof. Maria Swianiewicz-Nagięć – Wielka Nagroda Honorowa,

dr Jan Kucharski – Grand Prix Nagrody za rok 2023,

Alicja i Janusz Dramińscy – Nagroda Honorowa za rok 2023,

Robert Andre – Nagroda za rok 2023,

Ewa Kowalska – Nagroda za rok 2023,

dr Lucyna Kulińska – Nagroda za rok 2023,

Witold Listowski – Nagroda za rok 2023,

Joanna Paszkiewicz-Jägers – Nagroda za rok 2023,

Anna Seniuk – Nagroda za rok 2023.

Załącznikiem do Uchwały jest Protokół, który zawiera szczegółowie informacje dotyczące Laureatów oraz werdykt za jakie osiągnięcia została przyznana Nagroda.

Wręczenie Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2023 nastąpi podczas tradycyjnej Gali, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku w Domu Literatury w Warszawie.

K. Świegocki, I. St. Bruski