Miasto

„Miasto pod chmurami”

 

Pierwsze wydanie wileńskie z roku 1931

 

 

Wydanie z 1996 roku ukazało się w warszawskiej Oficynie Literatów i Dziennikarzy POD WIATR

 

Fragment wiersza Witolda Hulewicza... „Cmentarze”

 

Wiersz recytuje Karol Sosnowski – aktor Teatru Polskiego w Wilnie