Nagroda im. Witolda Hulewicza

 

Nagroda im. Witolda Hulewicza powstała w 1995 roku, w 100. rocznicę urodzin Witolda Hulewicza (1895-1941), za zgodą i przy wsparciu Jego najbliższych: córki Agnieszki i jej męża Romana Feilla. Corocznie Kapituła Nagrody powołuje Jury i przyznaje nagrody w szeroko rozumianych dziedzinach twórczości, działań społecznych i gospodarczych, jakie uprawiał Witold Hulewicz. 

 

Nagroda im. Witolda Hulewicza ma też wspierać środowisko literatów polskich, działających na Wileńszczyźnie, dla której tak wiele zdziałał autor Miasta pod chmuramiNagrody mają formę wyróżnień honorowych, lecz troską Kapituły jest znajdowanie fundatorów, wspomagających materialnie laureatów. 

 

W skład pierwszej Kapituły Nagród, powołanej w styczniu 1995 roku, weszli: Agnieszka Feillowa z domu Hullewiczówna córka Patrona, autorka książki o Ojcu pt. Rodem z Kościanek, Lesław M. Bartelski pisarz, żołnierz Armii Krajowej, biograf pokolenia Kolumbów, wiceprezes Zarządu Głównego ZLP, Zbigniew Jerzyna poeta, dramaturg i eseista, Romuald Karaś reporter i wydawca, inicjator powołania Nagrody, Aleksander Rowiński pisarz, redaktor, wydawca i Barbara Wachowicz pisarka i publicystka, mistrzyni pięknego słowa.

 

Obecnie Kapitułę Nagrody im. Witolda Hulewicza tworzą: ks. dr Ireneusz St. Bruski – prezes Stowarzyszenia i przewodniczący Kapituły, Joanna Pogórska – sekretarz Stowarzyszenia, dr hab. Kazimierz Świegocki – przewodniczący Jury i red. Stefan Truszczyński.

21 listopada 2019 roku w gościnnych progach Domu Literatury w Warszawie po raz 24. wręczono Nagrody im. Witolda Hulewicza. W gronie nagrodzonych znalazło się 33 laureatów.

 

Wielką Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymał poeta Zbigniew Majewski – więzień polityczny PRL-u, społecznik, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

 

Wielką Nagrodę Honorową przyznano pośmiertnie mjr. Henrykowi Sucharskiemu – dowódcy Westerplatte, dwukrotnemu Kawalerowi Orderu Virtuti Militari za niezłomną służbę Polsce.

Równocześnie nagrodzono osoby, które zaangażowały się w obronę dobrego imienia Komendanta i Żołnierzy Westerplatte: Natalię Błażków, Bronisława Błacha, Karola Klukowskiego, Marka Mosio, Zbigniewa Pancera i Helenę Szatkowską.

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci