Przybłęda Boży

„Der Landstreicher Gottes”

MONODRAM

 

Praca nad tłumaczeniem powieści Witolda Hulewicza Przybłęda Boży – Beethoven: czyn i człowiek na język niemiecki była wsparta półrocznym stypendium twórczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku. Na motywach przetłumaczonych fragmentów Agnieszka Karaś napisała monodram. Pięć lat później miał on premierę w bońskim teatrze Euro Theater Central jako czytanie sceniczne. Praca nad inscenizacją była możliwa dzięki wsparciu ze strony urzędu kultury Miasta Bonn (Kulturamt der Stadt Bonn). 

 

W rolę Beethovena wcielił się niemiecki aktor Thomas Franke, wykształcony w legendarnej moskiewskiej wyższej szkole teatralnej GITIS i wschodnioberlińskiej wyższej szkole teatralnej Ernst-Busch.

 

Thomas Franke, fot. © Thomas Dreier
Thomas Franke, fot. © Thomas Dreier
Thomas Franke, fot. © Thomas Dreier
Thomas Franke, fot. © Thomas Dreier

 

Muzykę w spektaklu stanowią kompozycje, żyjącego w Bonn, amerykańskiego kompozytora Barry L. Roshto i utwory muzyki klasycznej, głównie Beethovena. Dla potrzeb spektaklu nagrała je bońska pianistka Ursel Quint. 

 

Ursel Quint, fot. © http://250-piano-pieces-for-beethoven.com

 

Monodram gościł na Festiwalu Młodych Artystów w Bayreuth w 2012 roku (Festival Junger Künstler in Bayreuth).

 

W ramach Festiwalu Młodych Artystów Agnieszka Karas i Kai von Westerman prowadzili „warsztaty tłumacza” („Aus der Werkstatt der Übersetzer”). Mówili o wyzwaniach, jakie stanowią tłumaczenia tekstów literackich, ale też o trudnościach przenoszenia materiału literackiego na ekran filmowy. Warsztaty prowadzono w oparciu o teksty Witolda Hulewicza jako wybitnego tłumacza i łącznika między literaturą niemieckojęzyczną i polską.