Rodzinne albumy

Z rodzinnych albumów

Ze zbiorów Witolda Żylicza

Witold Hulewicz

1895-1941

repr. © Witold Żylicz

Leon Hulewicz

1885

repr. © Witold Żylicz

Helena Kaczkowska

1885

repr. © Witold Żylicz

Leon Hulewicz

repr. © Witold Żylicz

Stanisław Hulewicz

repr. © Witold Żylicz

Józefa Ulatowska

repr. © Witold Żylicz

Leon Hulewicz z synem Witoldem

ok. 1897

repr. © Witold Żylicz