Kategorie
Aktualności Witold Hulewicz

Śląsk w Warszawie…

5 XI: Śląsk w Warszawie…

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza wraz z Laureatami XXVII i XXVIII edycji Nagród Hulewicza oraz przedstawiciela środowisk twórczych (SPP, ZLP, ZAiKS, ZASP, SDP, SDRP) spotykają się przy Grobie Nieznanego Żołnierza 25 listopada, o godzinie 15, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi, poecie, tłumaczowi, wydawcy, współtwórcy Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia, zaangażowanemu w obronę Warszawy u boku Prezydenta Starzyńskiego – Witolda Hulewicza (1895-1941), który oddał życie za wolną Polskę w Palmirach 12 czerwca 1941 roku.

PATRON HONOROWY

Kategorie
Aktualności Nagroda im. Witolda Hulewicza

Posiedzenie Jury i Kapituły Nagrody im. Hulewicza 2022

W wigilię 127. rocznicy urodzin Witolda Hulewicza, 25 listopada 2022 roku, w Domu Literatury w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły i Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza.

Jury Nagrody, w skład którego weszli: Jerzy Biernacki, Ireneusz St. Bruski – sekretarz Jury, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Barbara Garczyńska, Ewa Hajdukonis, Romuald Karaś, Joanna Pogórska, Mirosław Prandota, Edward W. Stańczak, Kazimierz Świegocki – przewodniczący Jury i Jan Tetter, zatwierdziło Laureatów XXVII edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2022.

Równocześnie podjęto decyzję o wręczeniu Nagród, zarówno XXVII edycji, jak i XXVIII za rok 2023, podczas jednej uroczystości: Gali Nagród im. Witolda Hulewicza, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku (sobota), o godz. 17.00 w auli Domu Literatury.

Niniejszym publikujemy Listę Laureatów Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2022, którą tradycyjnie ogłoszono w rocznicę urodzin Patrona Nagrody i Stowarzyszenia.

WSPÓŁORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wręczenie Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2022 nastąpi podczas tradycyjnej Gali, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku w Domu Literatury w Warszawie.

Zgodnie z podjętą decyzją, w czerwcu 2023 roku, nastąpi ogłoszenie Laureatów XXVIII edycji Nagród Hulewicza za rok 2023.