Kategorie
Aktualności Gala Nagród im. Witolda Hulewicza Nagroda im. Witolda Hulewicza

Marszałek Mazowsza nagradza

Nagrody Marszałka Mazowsza

Tradycją wielu już lat Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pamięta o laureatach Nagród im. Witolda Hulewicza.

W bieżącym roku nagrody finansowe Marszałka powędrowały do pięciorga Laureatów z Mazowsza:

ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który otrzymał Wielka Nagrodę im. Witolda Hulewicza za całokształt pracy naukowej

prof. Antoniego Czyża za działalność na polu literatury

Janusza Marka za działalnośc na polu kultury

Ewy Kowalskiej za służbę dzieciom

prof. Anny Seniuk za całokształt twórczości teatralnej i filmowej

Nagrody wręczono 25 listopada 2023 roku podczas Gali w Domu Literatury w Warszawie.

isb

Kategorie
Aktualności Nagroda im. Witolda Hulewicza

Posiedzenie Jury i Kapituły Nagrody im. Hulewicza 2022

W wigilię 127. rocznicy urodzin Witolda Hulewicza, 25 listopada 2022 roku, w Domu Literatury w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły i Jury Nagrody im. Witolda Hulewicza.

Jury Nagrody, w skład którego weszli: Jerzy Biernacki, Ireneusz St. Bruski – sekretarz Jury, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Barbara Garczyńska, Ewa Hajdukonis, Romuald Karaś, Joanna Pogórska, Mirosław Prandota, Edward W. Stańczak, Kazimierz Świegocki – przewodniczący Jury i Jan Tetter, zatwierdziło Laureatów XXVII edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2022.

Równocześnie podjęto decyzję o wręczeniu Nagród, zarówno XXVII edycji, jak i XXVIII za rok 2023, podczas jednej uroczystości: Gali Nagród im. Witolda Hulewicza, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku (sobota), o godz. 17.00 w auli Domu Literatury.

Niniejszym publikujemy Listę Laureatów Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2022, którą tradycyjnie ogłoszono w rocznicę urodzin Patrona Nagrody i Stowarzyszenia.

WSPÓŁORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wręczenie Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2022 nastąpi podczas tradycyjnej Gali, która odbędzie się 25 listopada 2023 roku w Domu Literatury w Warszawie.

Zgodnie z podjętą decyzją, w czerwcu 2023 roku, nastąpi ogłoszenie Laureatów XXVIII edycji Nagród Hulewicza za rok 2023.