XXV edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Jubileuszowo...

WIELKA NAGRODA HONOROWA IM. WITOLDA HULEWICZA

 

dr Wanda Półtawska (Kraków), lekarka, działaczka pro-life, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, dama Orderu Orła Białego, więźniarka Ravensbrűck i prof. Andrzej Półtawski (pośmiertnie), uczestnik Powstania Warszawskiego, filozof, etyk, antropolog – Nagroda za służbę Polsce i Kościołowi.

 

WIELKA NAGRODA IM. WITOLDA HULEWICZA

 

Romuald Karaś (Warszawa – Serock), reporter, literat, twórca Nagrody i współtwórca Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza – Nagroda za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego, bohaterskiego dowódcy Westerplatte.

 

GRAND PRIX NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

 

dr Peter Raina (Berlin), historyk, w roku 85-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej – Nagroda za twórczość historyczną poświęconą Polsce.

 

NAGRODA HONOROWA IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

 

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz (Ożarów Mazowiecki), mecenasi sztuki, fundatorzy rzeźby „Tancerka” przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, twórcy Forum Humanum Mazurkas, cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych w Ożarowie Mazowieckim – Nagroda za działalność na rzecz polskiej kultury.

Agnieszka Karaś, publicystka, tłumaczka i Kai von Westerman (Bonn), filmowiec – Nagroda za twórczość promującą postać Witolda Hulewicza na terenie krajów języka niemieckiego.

 

 

NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

 

Alina Czerniakowska (Warszawa), publicystka i reżyser – Nagroda za filmy dokumentalne o tematyce związanej z najnowszą historią Polski.

 

Paweł Domański (Żabno), autor książek i licznych publikacjach o Żabnie – Nagroda za godny naśladowania przykład umiłowania ziemi rodzinnej.

 

Janusz Dłużniewski (Dzierżenin k. Serocka), rzeźbiarz samouk, rzeźba figuralna o tematyce religijno-patriotycznej – Nagroda w dziedzinie sztuki.

 

Bożena Kociołkowska (Warszawa), artystka baletu (primabalerina Teatru Wielkiego Opery Narodowej w latach 1967-1986), choreograf, pedagog, założycielka Fundacji, inicjatorka powstania pomnika-rzeźby „Tancerka” w hołdzie polskim artystom baletu – Nagroda za działalność na rzecz sztuki tańca.

 

Wiesław Lizak (Gręboszów), regionalista, działacz kultury – Nagroda za redagowanie „Gazety Gręboszowskiej”.

 

Grzegorz Łubczyk (Warszawa), dziennikarz, działacz społeczny i dyplomata, w latach 1997-2001 ambasador na Węgrzech – Nagroda za zasługi na polu współpracy polsko-węgierskiej.

 

Stanisław Neumert (Gulcz, gm. Wieleń), rolnik, poeta – Nagroda za całokształt twórczości poetyckiej.

 

prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), historyk techniki – Nagroda za monumentalne, czterotomowe dzieło pod skromnym tytułem Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.

 

Małgorzata Todd (Warszawa), dziennikarka, pisarka fantastyki naukowej – Nagroda za twórczość publicystyczną nie ulegającą poprawności politycznej.

 

dr Jarosław Tuliszka (Dobra k. Dębnicy Kaszubskiej), oficer Policji, historyk zainteresowany dziejami walk na Pomorzu – Nagroda za publikacje o Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

Wiesław Turzański (Warszawa), harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Nagroda za działalność na rzecz Kresów.

 

dr Tadeusz Zdunkiewicz (Gdańsk), lekarz weterynarii, przyjaciel czworonogów – Nagroda za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego i żołnierzy Westerplatte.

 

dr Maria Żychowska (Tarnów), działaczka katolicka – Nagroda za opisanie dziejów harcerstwa Ziemi Tarnowskiej.

 

 

Wręczenie Nagród odbędzie się 4 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 17:00

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 87/89, aula Domu Literatury

 

XXV edycja Nagród im. Witolda Hulewicza odbywa się pod patronatem honorowym:

 

 

 

 

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Adama Struzika

 

 

 

 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marka Woźniaka

 

Sponsor strategiczny XXV edycji Nagród im. Witolda Hulewicza

 

 

1280px-Kghm_nowe_logo.svg

 

 

Nagroda im. Witolda Hulewicza jest przyznawana od 1995 roku. Została ustanowiona w 100-lecie urodzin Patrona.

 

Hulewicz był wybitnym tłumaczem literatury obszaru niemieckojęzycznego (tłumaczył również z języka angielskiego i francuskiego), w związku z czym zadaniem Kapituły jest nagradzanie wybitnych tłumaczy i debiutantów w tym dziele.

Hulewicz był animatorem kultury, sztuki i literatury, a także muzyki (organizatorem Śród Literackich w  celi Konrada w Wilnie – goszczono nawet Gilberta K. Chestertona), w związku z tym Kapituła przywiązuje szczególną wagę do wyróżniania wybitnych animatorów kultury, odkrywców, dokumentalistów itp.

 

Hulewicz był wybitnym radiowcem, współtwórcą Polskiego radia, najpierw w Wilnie, później w Warszawie, stąd powinność Kapituły obejmuje przyznawanie Nagrody wybitnym radiowcom, dziennikarzom radiowym, a także dźwiękowcom, realizatorom i historykom radia.

 

Hulewicz był również wybitnym menedżerem w czasach, gdy to słowo było jeszcze nieznane i dlatego Kapituła stara się nagradzać współczesnych menedżerów przemysłu, gospodarki i rolnictwa.

 

Hulewicz poświęcił swoje życie Polsce. Patriotyzm był myślą przewodnią jego działalności, zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i pod okupacją niemiecką. Zarówno w Poznańskiem, jak też w Wilnie i Warszawie zajmował pozycję patrioty lokalnego, wykazującego troskę o małe Ojczyzny. W związku z tym Kapituła wyróżnia wiele osób, które podążają podobną drogą.

 

Z uwagi na ziemiańskie pochodzenie rodziny Witolda Hulewicza oraz jej kreatywny stosunek do unowocześniania rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa, Kapituła przyznaje ponadto Nagrodę jego imienia za szczególne osiągnięcia w tych dziedzinach.

 

Celem przyznawania Nagród im. Witolda Hulewicza jest z jednej strony zachowanie w żywej pamięci postaci i tak różnorakiej twórczej działalności człowieka o ogromnym znaczeniu dla kultury polskiej, z drugiej zaś wydobywanie z cienia i wyróżnianie nieznanych na ogół i nie promowanych nigdzie jego znakomitych, wybitnych naśladowców w całej rozpiętości dziedzin kultury i sztuki, jakie uprawiał i rozmaitej działalności społecznej.

 

Kapituła Nagrody im. Witolda Hulewicza przywiązuje szczególną wagę do kreatywnych ludzi młodych, w tym także dzieci, które wykazują się twórczą postawą i działaniem (12-letni laureat otrzymał Nagrodę za to, że odnalazł dokumenty związane z rodziną Hulewiczów, a także – licealistka – odkrywczyni grobów oficerów włoskich, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców, gdyż nie chcieli się im podporządkować, co później zainspirowało włoskich twórców do zrobienia filmu dokumentalnego na ten temat.

 

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje członkom Kapituły oraz członkom Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Inne instytucje, zarówno w kraju, jak i za granicą, mogą także proponować kandydatów do Nagrody.

Szczegółowe informacje: tel. (+48) 531 507 527, e-mail: witoldhulewicz@wp.pl

isb