XIV edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Nagroda Hulewicza za rok 2009

 

Dnia 25 listopada 2009 roku w Domu Literatury w Warszawie wręczono Nagrody im. Witolda Hulewicza. To już czternasta edycja tej ważnej dla świata kultury Nagrody.

 

Laureatami Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2009 zostali:

 

Jerzy Biernacki z Warszawy za całokształt publicystyki poświęconej Kresom;

 

Mateusz Marczewski w dziedzinie reportażu i eseistyki za książkę o cywilizacji Aborygenów pt. Niewidzialni – pozycję o wybitnych walorach poznawczych i artyzmie słowa, wydaną przez Oficynę Czarne z Wołowca w województwie podkarpackim;

 

Barbara Olak za dzieło reportażowe pt. Testament Wincentego Witosa;

 

Stanisław Stanik – poeta, redaktor i publicysta z Warszawy za odkrywcze publikacje poświęcone Jerzemu Szaniawskiemu ze szczególnym podkreśleniem walorów książki Samotnik z Zegrzynka;

 

dr Wojciech Stańczak w dziedzinie sztuki translatorskiej za pionierski przekład z łaciny Pieśni zwycięstwa nad Moskwą Jana Kochanowskiego – dzieła, które stanowi ważny krok na niwie polityki historycznej;

 

Janusz Termer z Warszawy za całokształt twórczości krytyczno-literackiej ze szczególnym uwzględnieniem wydanych ostatnio książek: Leksykon dramatopisarzy i Z przełomu wieków, czyli literatury dzień powszedni (1990-2008);

 

Wacław Tkaczuk za twórczość radiową ze szczególnym podkreśleniem zasług w dziedzinie kultywowania Hulewiczowskich tradycji Teatru Wyobraźni, czyli Teatru Polskiego Radia;

 

prof. Mirosław Wójcik z Kielc w dziedzinie edytorstwa za opracowanie korespondencji Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem.

 

Nagrodę zespołową otrzymała Redakcja „Kuriera Galicyjskiego”, działającego na Ukrainie, za wydawanie pisma na wysokim poziomie treściowym i edytorskim.

 

Nagroda Główna im. Witolda Hulewicza za rok 2009 powędrowała do Stanisława Rostworowskiego z Warszawy za całokształt dorobku w dziedzinie prac historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem naszych tradycji narodowych i historii najnowszej, zwłaszcza genealogii rodowej. Jak podkreśliło Jury Nagrody w swoim werdykcie, prace St. Rostworowskiego czynią Autora Strażnikiem Pamięci Narodowej.

 

Nagrody Honorowe im. Witolda Hulewicza otrzymali:

 

Rafał Skąpski – dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego za edycję dzieła prof. Mirosława Wójcika pt. Wielkie rzeczy zrozumienie;

 

Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za edycję dzieła reportażowego Barbary Olak pt. Testament Wincentego Witosa.

 

Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza otrzymali Anna i Piotr Voelkelowie z Poznania za wieloletni patronat nad kulturą i sztukę polską ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i wspieranie młodych talentów artystycznych.

 

Jury XIV edycji Nagród im. Witolda Hulewicza stanowili Andrzej Chodkiewicz – dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Bohdan Drozdowski – poeta, prozaik, tłumacz Szekspira, Romuald Karaś – reporter, przewodniczący Kapituły i sekretarz Jury, Zbigniew Majewski – poeta, więzień polityczny PRL-u, prof. Mikołaj Melanowicz – pisarz, japonista, Andrzej Tchórzewski – poeta, tłumacz, eseista, poliglota oraz hrcm. Wiesław Turzański – wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”, przewodniczący Jury.

Ireneusz St. Bruski

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci