XI edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

W warszawskich Łazienkach

 

Dwudziestego czwartego listopada 2006 roku, dzięki życzliwości prof. Marka Kwiatkowskiego, w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej edycji Nagród im. Witolda Hulewicza.

 

Nagroda Główna powędrowała do prof. Barbary Otwinowskiej, sanitariuszki i łączniczki w Powstaniu Warszawskim, więźnia politycznego PRL, historyka literatury okresu renesansu i baroku, strażnika pamięci narodowej za życie godne ideałów, wyznawanych przez  Witolda Hulewicza.

 

Tradycyjnych Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2006 przyznano pięć. Otrzymali je:

 

Bohdan Drozdowski, poeta, prozaik, dziennikarz, publicysta, tłumacz i autor sztuk scenicznych – za rekonstrukcję Salomonowej Pieśni nad Pieśniami, wieńczącej jego dzieło translatorskie, obejmujące spolszczenie Psalmów i przekład Króla Henryka IV Szekspira,

 

Birute Jonuskaite, wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Litwy – za dokonania w zbliżeniu współczesnej literatury litewskiej i polskiej,

 

Teresa Kaczorowska, prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Ciechanowie – za wskrzeszenie na Mazowszu pamięci wielkiego poety baroku – ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,

 

Waldemar Michalski z Lublina, poeta, krytyk literacki, eseista i  redaktor – za prace redakcyjne, edytorskie i literackie przybliżające nam Wołyń i Ukrainę współczesną,

 

Halina Pasierbska z Gdańska, współzałożycielka i wieloletnia prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, strażnica pamięci o Ponarach – za monografię Wileńskie Ponary, upamiętniającą największe miejsca kaźni na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.

 

Nagroda im. Witolda Hulewicza, ustanowiona w 1995 roku przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich oraz Oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, przyznawana jest każdego roku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji.

W skład Jury tegorocznej edycji Nagrody wchodzili: hm. Wiesław Turzański – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (przewodniczący), Krzysztof Czabański – redaktor naczelny i prezes Polskiego Radia, red. Romuald Karaś – reporter, literat (sekretarz Jury i przewodniczący Kapituły), prof. Marek Kwiatkowski – dyrektor Łazienek Królewskich, prof. Mikołaj Melanowicz – japonista, tłumacz literatury japońskiej, prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz prof. Andrzej Stelmachowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Posiedzenie Jury odbyło się 24 października 2006 roku w Warszawie.

Ireneusz St. Bruski

 

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci