XVIII edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Osiemnasta edycja

 

Tradycyjnie w listopadzie w Domu Literatury wręczono Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2013. Przyznano łącznie szesnaście Nagród, w tym siedem Wielkich Nagród Honorowych, które otrzymali:

 

Jan Brykczyński, artysta fotografik – za upamiętnienie „Ostańców”,

 

prof. Marian Marek Drozdowski – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biografistyki historycznej,

 

Włodzimierz Kłaczyński – za całokształt twórczości prozatorskiej poświęconej Jego ojczystym stronom,

 

prof. Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – za kontynuację wielkich tradycji rzeźbiarskich,

 

Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny i wydawca „Poezji dzisiaj” – za powołanie do życia Światowych Dni Poezji,

 

Sylwester Sokolnicki, burmistrz Miasta i Gminy Serock – za doniosłe przemiany regionu,

 

Magdalena Stopa – za opisanie „Ostańców”, obronę starych warszawskich domów.

 

Tradycyjnych Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2013 przyznano cztery. Otrzymali je:

 

prof. Alina Aleksandrowicz – za całokształt twórczości poświęconej ośrodkowi puławskiemu w dobie książąt Czartoryskich,

 

Robert Jarocki – za całokształt twórczości z podkreśleniem rangi wywiadu-rzeki Rozmowy z Lorentzem (PIW 1981),

 

Aleksander Kołyszko, redaktor naczelny „Ziemi Lidzkiej” – za heroiczną misję patriotyczną i społeczną,

 

Tadeusz Olszański – za całokształt twórczości prozatorskiej, tłumaczenia literatury węgierskiej oraz uprawianie tematyki sportowej,

 

Marii Szabłowskiej – za wybitne osiągnięcia w popularyzacji polskiej piosenki na antenie Polskiego Radia.

 

Nagrodę Młodych im. Witolda Hulewicza otrzymali:

 

Ewelina Dąbrowska, skrzypaczka ze Zwolenia – za dotychczasową twórczość z nadzieją dalszych sukcesów,

 

Jędrzej Pliszka – za eseistykę na łamach studenckiego pisma „Lexus”.

 

Nagrodę Główną im. Witolda Hulewicza otrzymał prof. Tytus Karlikowski – za wierność ideałom polskości i całokształt dorobku naukowego w dziedzinie leśnictwa.

 

W skład Jury 18. edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza weszli: Aleksander Barszczewski, Jan Zdzisław Brudnicki, Bohdan Drozdowski, Romuald Karaś (sekretarz Jury, przewodniczący Kapituły), Zbigniew Majewski, prof. Mikołaj Melanowicz, Stanisław Jan Rostworowski, Aleksander Rowiński, dr Wojciech Edward Stańczak, Wiesław Turzański (przewodniczący Jury) i dr Grzegorz Wiśniewski.

 

Jury w swoim protokole podkreśliła wzrost zainteresowania Nagrodą, czego wyrazem jest liczba zgłoszonych kandydatur (202); najwięcej zgłoszeń przypadło w dziedzinie poezji (71). Jury obradowało w czasie kilku posiedzeń.

Ireneusz St. Bruski

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci