XVI edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Nagroda Hulewicza za rok 2011

 

Dnia 30 listopada 2011 roku w Domu Literatury w Warszawie wręczono Nagrody im. Witolda Hulewicza. To już szesnasta edycja tej ważnej dla świata ludzi pióra Nagrody, ustanowionej przez Związek Literatów Polskich i Oficynę Wydawniczą „Pod Wiatr”.

 

Laureatami Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2009 zostali:

 

Krzysztof Gosztyła – wybitny aktor, fenomen Teatru Wyobraźni Polskiego Radia w dziedzinie twórczości radiowej;

 

Maria Jendys-Borelowska za całokształt twórczości poetyckiej, krytyczno-literackiej i edytorstwo. Laureatka przez lata towarzyszyła nurtowi prozy chłopskiej, była współpracownicą Wiesława Myśliwskiego, redaktora naczelnego „Regionów” i „Sycyny”, autorka licznych haseł z dziedziny literatur skandynawskich oraz filmu światowego do 30-tomowej Wielkiej encyklopedii PWN, współautorka przewodnika encyklopedycznego Literatura Polska XX wieku, wydanego w Państwowym Wydawnictwie Naukowym

 

Stefan Kopa – muzyk, folklorysta, animator kultury ze wsi Horodniany w województwie podlaskim za trud zgromadzenia i wydania ośmiu tomów pieśni białoruskich z zapisem nutowym;

 

Barbara Nawrocka-Dońska za całokształt twórczości w dziedzinie literatury nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci i 

młodzieży. Laureatka była żołnierzem Armii Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka i sanitariuszka. Jako członek Związku Literatów Polskich zasłużyła się środowisku, prowadząc przez lata Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Jury doceniła wszechstronny dorobek Laureatki, zwracając szczególną uwagę na wartości patriotyczne i duże walory dokumentacyjne jej prozy;

 

Marianna Pilot w dziedzinie debiutu literackiego za książkę reportażowo-eseistyczną W stronę Toskanii. To świeże spojrzenie na sposób odkrywania Italii;

 

Wojciech Piotrowicz z Wilna za całokształt twórczości poetyckiej i prozatorskiej, tłumaczenia oraz edytorstwo, ukoronowane odkryciem i wydaniem z rękopisy dzieła filarety Stanisława Morawskiego Fizjognomistyka kobiet;

 

Eugeniusz Walczuk za dzieło odkrywania i przybliżania Polsce i światu niezwykłej postaci polskiej literatury – Jana Chryzostoma Paska. Laureat jest profesorem Politechniki Łódzkiej, wybitnym wynalazcą, autorem licznych patentów z dziedziny przemysłowej. Jego wielką pasją stała się humanistyka. To badacz dziejów oświaty w Rawie Mazowieckiej. Sam rodem z Pińska, stał się wielkim patriotą miasta, w którym osiadł po wojnie. Tam odkrył dla siebie i dla nas Jana Chryzostoma Paska poprzez liczne publikacje, wystawy i propagowanie jego twórczości.

 

Nagrodę Główną im. Witolda Hulewicza za rok 2011 otrzymała Kazimiera Zapałowa z Kielc – filolog i muzeolog, w latach 1967-2003 pracownik naukowy Muzeum Lat szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Autorka licznych artykułów o Żeromskim i ludziach jego kręgu, przewodników po muzeum i ziemi pisarza, druków bibliofilskich oraz książek: Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Miejsce zostało to samo, 50 lat z Żeromskim i Zwierzenia kustosza. Inicjatorka i organizatorka osiemnastu edycji stypendiów im. Andrzeja Radka. Uhonorowana – na wniosek świętokrzyskich Radków – Międzynarodowym Orderem Uśmiechu. Jej maksyma życiowa to słowa Stefana Żeromskiego: „Człowiek wszystko co chce uczynić może”.

 

Wielka Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymał Kordian Tarasiewicz za pracę Jego życia dla Polski zwieńczoną książką biograficzną Cały wiek w Warszawie, wydaną w 101. roku życia autora przez oficynę Veda.

 

Jury XVI edycji Nagród im. Witolda Hulewicza stanowili: Bohdan Drozdowski – poeta, prozaik, tłumacz Szekspira, Romuald Karaś – reporter, przewodniczący Kapituły i sekretarz Jury, Zbigniew Majewski – poeta, więzień polityczny PRL-u, mecenas Nagrody, prof. Mikołaj Melanowicz – japonista, pisarz, tłumacz, Stanisław Jan Rostworowski – historyk, publicysta, edytor, dr Wojciech Stańczak – poeta, tłumacz, więzień stanu wojennego, dr Grzegorz Wiśniewski – pisarz, badacz kultury i literatury rosyjskiej oraz poloników, hrcm. Wiesław Turzański – wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”, przewodniczący Jury. Jak podkreślił red. Romuald Karaś, spośród 126 kandydatur zgłoszonych do Nagrody Jury mogło nagrodzić tylko skromna ich część. „Wszyscy kandydaci to ludzie twórczy, mądrzy, dzielni i piękni, stąd nasz żal, że nie mogli zostać laureatami” – podkreślił przewodniczący Kapituły.

Ireneusz St. Bruski

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci