XV edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Po raz piętnasty

 

W listopadzie 2010 roku, tradycyjnie w Domu Literatury w Warszawie, wręczono po raz piętnasty Nagrody im. Witolda Hulewicza.

 

Laureatami Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2010 zostali:

 

Bogdan Chorążuk za nurt patriotyczny w swojej poezji i artyzm piosenek;

 

Stanisław Nyczaj – prezes Oddziału Kieleckiego Związku Literatów Polskich za twórczość poetycką i działalność społeczną za Ziemi Stefana Żeromskiego;

 

Andrzej Poczobut za ofiarną działalność wśród Polaków na Białorusi oraz za pełną zaangażowania pracę korespondenta „Gazety Wyborczej”;

 

Ponadto pośmiertnie przyznano Nagrodę Marianowi Grześczakowi za całokształt twórczości ze szczególnym podkreśleniem więzi z ziemią rodzinna Patrona  Nagrody – Wielkopolską.

 

Nagrodę Główną im. Witolda Hulewicza za rok 2011 otrzymał Andrzej Mularczyk za całokształt twórczości w zakresie literatury faktu, scenopisarstwa i dokonań w dziedzinie Hulewiczowego Teatru Wyobraźni. Nagroda jest wyrazem uznania wielkich zasług Laureata, jak też forma wdzięczności za tą mądrą i piękną twórczość. Równocześnie podczas Gali Nagród im. Witolda Hulewicza Andrzej Mularczyk otrzymał Nagrodę Polskiego Radia, na którego sławę pracował wiele lat.

Wielka Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza otrzymał Stanisław Kukuryka – człowiek do końca swych dni realizujący ideę budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

 

Wielka Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza przyznano pośmiertnie Wojciechowi Siemionowi – aktorowi, artyście o niepowtarzalnej skali talentu, mistrzowi słowa poetyckiego.

 

Jury XVI edycji Nagród im. Witolda Hulewicza stanowili: prof. Aleksander Barszczewski – poeta, tłumacz, białorutenista, Bohdan Drozdowski – poeta, prozaik, tłumacz Szekspira, Romuald Karaś – reporter, przewodniczący Kapituły i sekretarz Jury, Zbigniew Majewski – poeta, więzień polityczny PRL-u, mecenas Nagrody, prof. Mikołaj Melanowicz – japonista, pisarz, tłumacz, dr Wojciech Stańczak – poeta, tłumacz, więzień stanu wojennego, hrcm. Wiesław Turzański – wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na wschodzie”, przewodniczący Jury.

Ireneusz St. Bruski

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci