XXIV edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

W Roku Moniuszkowskim

 

Jury XXIV Nagrody im. Witolda Hulewicza w składzie: Jerzy Biernacki – publicysta specjalizujący się w tematyce kresowej i polonijnej; prof. Aleksander Barszczewski – poeta, białorutenista; Jan Z. Brudnicki – krytyk literacki, edytor; ks. dr Ireneusz St. Bruski – prawnik, redaktor naczelny „Bez Wierszówki”; Wiesław Budzyński – pisarz, biograf Kamila Krzysztofa Baczyńskiego i Brunona Schulza; Romuald Karaś – reporter, prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, sekretarz Jury; prof. Mikołaj Melanowicz – poeta, japonista, tłumacz noblistów japońskich; Joanna Pogórska – prezes Fundacji Ostoja przy Wiśle, organizatorka Konkursu historyczno-literackiego dla szkół średnich „Pamięć Nieustająca”; Aleksander Rowiński – pisarz, odkrywca Inków w Polsce, biograf Szmula Zygielbojma; dr Wojciech E. Stańczak – poeta, filolog klasyczny, autor przekładu z łaciny „Pieśni zwycięstwa nad Moskwą” Jana Kochanowskiego; Stefan Truszczyński – człowiek mediów, reporter, publicysta; Wiesław Turzański – historyk, harcmistrz, społecznik związany z pracą na rzecz środowisk Rodaków na Kresach, przewodniczący Jury, po rozpatrzeniu 296 kandydatur do Nagrody im. Witolda Hulewicza, zgłoszonych z Polski i z zagranicy, obradujące w ciągu kilku posiedzeń w Domu Literatury postanowiło dnia 18 listopada 2019 roku wydać następujący werdykt.

 

Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza przyznano pośmiertnie mjr. Henrykowi Sucharskiemu, dowódcy Westerplatte, dwukrotnemu Kawalerowi Virtuti Militari za niezłomną służbę Polsce.

 

Nagrody im. Witolda Hulewicza związane z obroną dobrego imienia Komendanta i Żołnierzy Westerplatte otrzymują: Bronisław Błach, Natalia Błażków, Karol Klukowski, Marek Mosio, Zbigniew Pancer i Halina Szatkowska.

 

Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2019 otrzymują:

 

Aleksander Czajkowski-Ładysz i prof. Maria Pomianowska – za promocję Stanisława Moniuszki w Polsce i na świecie w 200. rocznicę urodzin twórcy Polskiej Opery Narodowej.

 

Marta Berowska – za całokształt twórczości poetyckiej i opracowanie baśni i legend polskich.

 

Aleksandra i Bogdan Biniszewscy – założyciele Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce na Mazowszu.

 

Beata Ciarska – nauczycielka, za codzienną promocję sztuki i krzewienie kultury plastycznej w Józefowie.

 

Bożena Gąsienica – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem za twórcze rozwijanie tradycji kulturalnych i edukacyjnych.

 

Zdzisław Ilski – profesor Politechniki Wrocławskiej, historyk ruchu ludowego, za prace o Jakubie Bojce, w szczególności za nurt patriotyczny w jego działalności politycznej.

 

Krzysztof Andrzej Jeżewski – poeta, tłumacz, norwidolog z Paryża, za promocję polskiej literatury we Francji.

 

Maria Konwicka – za książkę wspomnieniową o ojcu „Byli sobie raz”, wydaną przez ZNAK.

 

Paweł Komorowski – za fundamentalne albumy poświęcone dziejom polskiej szabli.

 

Danuta Kot – za wielkie serce i opiekę nad czworonogami.

 

Krzysztof Masłoń – pisarz, publicysta, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej.

 

Henryk Mażul – polski poeta z Wilna, wydawca, organizator zajęć sportowych młodzieży za całokształt twórczości poetyckiej i za wierność Wileńszczyźnie.

 

Maciej Miąsko – za wielką wiedzę dotyczącą zwierzęcia, które od początku świata towarzyszy człowiekowi.

 

Tadeusz Mocarski – za całokształt twórczości poetyckiej i wierność rodzinnej ziemi.

 

Monika Piotrowska – za odkrycie Heleny Hulewiczowej, matki Witolda, jako jednej z pierwszych polskich artystek fotografii oraz dzienników Tadeusza Cypriana z Wielkiej Wojny.

 

Mirosław Prandota – za reportaże „Przepustka do raju” – książkę o Szwecji widzianej oczami Polaka.

 

Krystyna Stasiewicz – profesor związana ze środowiskiem naukowym Warmii i Mazur, specjalistka od literatury staropolskiej, za popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Księcia Poetów Biskupa Ignacego Krasickiego.

 

Bożena Stawikowska – malarka, za całokształt twórczości i utrwalanie na obrazach oraz kształtowanie w naturze piękna ogrodów Józefowa.

 

Magdalena Stopa – historyk sztuki, dziennikarka, za to, że ocalała dla pokoleń dziedzictwo kulturalne regionu w księdze „Podwaliny. Drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy”.

 

Wacław Szczepanik – za prace historyczne na podstawie dokumentów archiwalnych związane z dziejami Galicji.

 

Maryla Ścibor Marchocka – za obalanie stereotypów i uprzedzeń w zbiorze opowiadań „Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej”.

 

Marek Tomaszewski – za edycje albumów poświęconych Ziemi Tarnowskiej.

 

Edmund Żurek – za całokształt twórczości literackiej ze szczególnym podkreśleniem reportaży o dramacie Wielunia, miasta, w którym rozpoczęła się II wojna światowa.

 

Grand Prix Nagrody im Witolda Hulewicza otrzymuje Krzysztof Skowroński – twórca Radia WNET i „Kuriera WNET” oraz Jarmarku WNET za wysoką rangę dziennikarstwa oraz działalność społeczną i organizacyjna na wielu polach.

 

Wielką Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymuje Zbigniew Majewski – poeta, więzień polityczny PRL-u, społecznik, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

 

Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło 21 listopada w Roku Moniuszkowskim  2019 podczas Gali w Domu Literatury w Warszawie.

ISB

opr. graficzne db

Gręboszów: Marek Mosio z Nagroda im. Witolda Hulewicza

 

 

6 grudnia, w Sali Gminnego Centrum Kultury w Gręboszowie, podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy wręczono Nagrodę im. Witolda Hulewicza panu Markowi Mosio – przewodniczącemu Radu Gminy i organizatorowi Rajdu im. mjr. Henryka Sucharskiego z Grębosza na Westerplatte.

 

Nagrodę przewodniczącemu Markowi Mosio, który nie mógł uczestniczyć w tegorocznej Gali Nagrody w Domu Literatury w Warszawie, wręczył w Gręboszowie poseł RP Stanisław Bukowiec. Nagroda została przyznana za obronę dobrego imienia mjr. Henryka Sucharskiego i żołnierzy Westerplatte.

 

 

 

 

W Sesji udział wzięli posłowie na Sejm RP: Wiesław Krajewski, Stanisław Bukowiec i Piotr Sak. Wójt Gminy Krzysztof Gil oraz przewodniczący Rady Marek Mosio wręczyli nowo wybranym parlamentarzystom pamiątkowe grawery gratulacyjne jednocześnie życząc dalszej owocnej współpracy.

isb

fot. © greboszow.pl

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci