X edycja Nagród
im. Witolda Hulewicza

Laureaci roku 2005

Siódmego października 2005 roku o godzinie 17 w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Witolda Hulewicza. To już jej dziesiąta edycja.

 

W gronie laureatów Nagrody znaleźli się następujący twórcy:

 

Andriej Bazylewskij – za całokształt twórczości przekładowej z języka polskiego na język rosyjski;

 

Maria Teresa Diupero – za pracę doktorską o pomniku Adama Mickiewicza w Paryżu oraz popularyzację literatury polskiej we Francji;

 

Bohdan Drozdowski – za przekład Ryszarda IV Szekspira;

 

Tadeusz Bolesław Kijonka – za redagowanie na wysokim poziomie merytorycznym miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”;

 

Zygmunt Pikulski – za wieloletnią popularyzację nauki na łamach „Kuriera Lubelskiego” a w szczególności książkę Na progu XXI wieku;

 

Edward Redliński – za całokształt twórczości,

 

Anna Retmaniak – dziennikarka radiowa za stworzenie wybitnych audycji o tematyce kulturalnej, szczególnie w dziedzinie teatru oraz za ogromny wkład w kształtowanie obrazu kultury narodowej w mediach. Fundatorem tej Nagrody w kategorii dziennikarskiej jest Zarząd Polskiego Radia S.A.;

 

Aleksander Rowiński – za dzieło „Śmierć i życie Szmula Zygelbojma;

 

Zofia Rybicka – za całokształt pracy translatorskiej z literatury niemieckojęzycznej;

 

dr Edward Wojciech Stańczak – za przekłady z literatury klasycznej;

 

dr Bohdan Urbankowski – za dzieło poetyckie Głosy.

 

Nagrodę (zbiorowa) im. Witolda Hulewicza otrzymały Bibliotekarki Biblioteki Domu Literatury w Warszawie:


Barbara Garczyńska, Maria Borczyńska, Ewa Gisges-Zwierzchowska i Jadwiga Orzechowska.

 

Ireneusz St. Bruski

 

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci