Zbiory NAC

Ze zbiorów NAC

© Narodowe Archiwum Cyfrowe

Witold Hulewicz przed mikrofonem wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia

Wilno, lata 1927-1935

Fot. © Jan Bułhak / IKC ze zbiorów: NAC

Grupa literatów wileńskich

Siedzą od lewej: Witold Hulewicz, Wanda Dobaczewska, Helena Romer-Ochenkowska, Maria Reutt, E. Kobylińska
Stoją od lewej: Walerian Charkiewicz, Kazimierz Leczycki, Jadwiga Wokulska, Tadeusz Łopalewski, Wiktor Piotrowicz, Jerzy Wyszomirski

Wilno, koniec lat 20. XX wieku

Fot. © Jan Bułhak / IKC ze zbiorów: NAC

W gronie członków Związku Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie

Uczestnicy spotkania, siedzą od lewej: powieściopisarka Wanda Dobaczewska, dziennikarka i powieściopisarka Helena Romer-Ochenkowska, kompozytor Karol Szymanowski, prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) prof. Marian Zdziechowski, założyciel i sekretarz ZZLP Witold Hulewicz, skarbnik ZZLP Szeligowski

Wilno, 1927

Fot. © Jan Bułhak / IKC ze zbiorów: NAC

Spotkanie literackie w Wilnie

Na zdjęciu m.in.: Władysław Raczkiewicz, Juliusz Osterwa, Karol Irzykowski, Witold Hulewicz, Julian Ejsmond, Jan Wiktor, Kazimierz Wierzyński, Ferdynand Goetel, Zofia Nałkowska, Aniela Zagórska, Adolf Hertz

Wilno, lata 1927-1930

Fot. © Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny ze zbiorów: NAC

Uczestnicy X Kongresu PEN Clubów w Budapeszcie

Grupa polskich uczestników Kongresu podczas pobytu w poselstwie polskim, stoją od lewej: Korsak, Grydzewski, Kadenowa, Jan Tomcanyi, Breiterowa, Witold Hulewicz, Juliusz Kaden-Bandrowski, Szalom Asz, Melchior Wańkowicz, Zdzisław Kleszczyński, Stefania Podhorska-Okołów, prof. Huzarski, Kazimierz Wierzyński, siedzą: Dobrowolska, Wańkiewiczowa, Wieleżyńska, Łepkowska, poseł Stanisław Łepkowski, ks. Lubomirska, Stella Olgierd, rtm. Nitman

Budapeszt, maj 1932

Fot. © Koncern IKC, ze zbiorów: NAC

Zjazd literatów z okazji 25. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego

Prezydium zjazdu; siedzą od lewej: Mikołaj Rudnicki, Emil Zegadłowicz, Julisz Kaden-Bandrowski, Witold Hulewicz, Leon Pomirowski oraz minister Janusz Jędrzejewicz (przemawia)

Wilno, listopad 1932

Fot. © Koncern Iustrowany Kurier Codzienny, ze zbiorów: NAC

Koncert „Fryderyk Chopin w Wielkopolsce” w Sali Napoleońskiej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Literat Stanisław Wasylewski wygłasza słowo wstępne przed rozpoczęciem koncertu; wśród publiczności widoczni m.in. bp Walenty Dymek, wojewoda poznański Artur Maruszewski, gen. Franciszek Wład, publicysta Witold Hulewicz, ks. Narcyz Putz

Poznań, 1939

Fot. © Koncern IKC, ze zbiorów: NAC

Koncert „Fryderyk Chopin w Wielkopolsce” w Sali Napoleońskiej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Uczestnicy koncertu, od lewej: ks. Narcyz Putz, pianista Henryk Sztompka, wojewoda poznański Artur Maruszewski, Witold Hulewicz, bp Walenty Dymek, wicewojewoda poznański Jan Łepkowski

Poznań, 1939

Fot. © Koncern IKC, ze zbiorów: NAC